Kit de premsa

Material 2016

2a Edició

6-9 d’octubre 2016

Cines Texas, Barcelona

Material 2015

1a Edició

1-4 d’octubre 2015

Cine Zumzeig, Barcelona